تهران - خیابان سبلان خیابان مدنی خیابان محمودی کوچه پهلون پلاک یک
+989127527087

نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

    صفحه اصلی » نشت یابی » نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

اخيراً روشهايي براي شناسايي ( يا تعيين محل ) نشت ابداع گرديد . معمول ترين آنها كه براي شناسايي و تعيين محل نشت بكار مي رود تكنولوژي رابط صدا و نشت است .

بيشتر روشهاي اخير صوتي هستند يعني اين روشها براي تعيين وضعيت نشت منوط به صداهايي هستند كه از نشت توليد مي شود . رابط صدا و نشت مي تواند در شيوه بررسي براي شناسايي جاي نشت و به عنوان ابزار تعيين محل بكار رود . دستگاه نشت يابي قابل حمل است و توسط يك نفر بكار مي افتد ، ظرفيت فركانس انتخاب شده و فيلتر كردن را دارد .

نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-ABTINSAZEHMODERN-IR

هيدروفون ها مي توانند در افزايش صداي نشت در لوله‌هاي پلاستيكي يا لوله هايي كه قطر زياد دارند بكار روند . اين مورد در لوله هاي كوچكتر شبكه مزيتي بر روشهاي ديگر تعيين محل نشت دارد . در واقع يك سازنده انگليسي رابط ادعا مي كند كه با سرمايه گذارهاي اخير در سنسور و تكنولوژي پردازش , نشتهاي كمتري را مي‌توان يافت كه دستگاه‌هاي جديد نتوانند تشخيص دهند . اين شيوه به راحتي , محل نشتها را در لوله هاي فلزي با سنسورهايي با فاصله ۵km دور از هم ، لوله هايMDPE با سنسورهايي تا فاصله ۱۷۰۰m جدا از هم و در لوله هاي PVC تا ۱۲۰۰m جدا از هم را تشخيص مي دهد .

نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-ABTINSAZEHMODERN-IR

اما همه شركتهاي آب با اين ادعا موافق نيستند مخصوصاً در مورد نشت لوله اصلي . در حالي كه هيچ شكي وجود ندارد كه گونه هاي اخير رابط صدا و نشت قادر است محل نشت را به طور دقيق تا محدوده ۱ متر مشخص كند ، در انشعابات كوچكتر نشتهايي وجود دارد كه تعيين آن براي رابط مشكل است و اين روش در لوله هاي قطور قابل اعتماد نيست بخصوص لوله هاي اصلي كه يك يا بيشتر ويژگيهايي را كه در بالا عنوان شده است را دارا مي باشند .

نشت یابی و تشخیص نم با دستگاه ضرابخانه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

شرکت آبتین سازه مدرن

۰۲۱۷۷۵۴۶۴۰۰

شماره تلفن شرکت

۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

۰۹۱۲۷۵۲۷۰۸۷

 سایت تبلیغاتی : آرمیتیس