نشت یاب آب با دستگاه و لوله بازکنی در امانیه 09126533022

نشت یاب آب با دستگاه و لوله بازکنی در امانیه 09126533022

درصورتی که اندازه آسیب دیدگی لوله خیلی کم باشد میتوان یک سه راهی خویش انشعابگیر بدون کپ یا یک سه عازم خویش انشعابگیر حجم بالا را با استفاده از جوش زینی در محل خراب شده به لوله اصلی متصل نمود، با این فرض که بتوانیم جریان آب را متوقف کرده و محل تعمیر را در حین انجام فرآیند تعمیر، خشک نگاه داریم.

قبل از افزودن وصله یا تکه اتصالی، دو طرف محل آسیب دیده را حفره کنید لغایت از انتشار بیشتر ترك، جلوگیري شود.

سپس یک درپوش را به خروجی جانبی سه راهی ضربه اي انتخاب شده براي تعمیر، جوش دهید. جریان آب را قطع کرده و سطح ناحیه گوشه ها-کناره ها گزند دیدگی را براي انجام پروسه جوش زینی، آماده سازي کنید.

تکه زینی را با به کارگیری دستورکار کلی، روي ناحیه آسیب دیده جوش داده و به پیوستگی فرصت دهید لغایت خنک شود.

30 دقیقه صبر کرده و سپس جریان آب را مجدد برقرار کنید.

نشت یاب آب با دستگاه و لوله بازکنی در امانیه 09126533022-abtinsazehmodern-ir


بعد از گزارش آسیب دیدگی لوله ، باید اندازه و نسبت ابعادي خط لوله را مشخص نمود. فلنج و رینگ حامی با اندازه پسندیده برگزیدن شده و براي اتمام تعمیرات، به کار میروند.

لوله آفت دیده را از سیستم لوله کشی ببرید. اطمینان حاصل کنید که درازا برداشته شده براي نصب مجموعه ماسوره فلنجی، کافی است. سپس راز فلنج ها را به لوله اصلی خط و لوله جایگزین به طریق پسندیده جوش داده و سپس لوله جایگزین را در دسته آسیب دیده قرار داده می شود.

در برخی از موارد که آسیب دیدگی جزئی است اما به شدت لوله را درگیر کرده است، میتوان جریان لوله را قطع کرده، بخش کوچکی از لوله را بریده و یک کوپلینگ مکانیکی در محدوده آسیب دیده، نصب نمود.

جریان آب بوسیله یک ابزار فشارنده، متوقف شده و محدوده آسیب دیده، ارزیابی میشود. در صورتیکه آسیب دیدگی، یک بریدگی یا سوراخ شدگی کوچک باشد، میتوان لوله را در محل آسیب دیدگی برش داد و اتصال فشاري را مابین دو سر لوله نصب نمود. 

نشت یاب آب با دستگاه و لوله بازکنی در امانیه 09126533022-abtinsazehmodern-ir

نشت یاب آب با دستگاه و لوله بازکنی در امانیه 09126533022

در شرکت آبتین سازه مدرن

02177546400

09126533022

09127527087

 سایت تبلیغاتی : آرمیتیس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *