تشخیص نشت و ترکیدگی لوله امامزاده قاسم ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

تشخیص نشت و ترکیدگی لوله امامزاده قاسم ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲ در قسمت قبل ، تعدادی از روش های نشت یابی ذکر شد . در این بخش دو روش نشت یابی زمان کامل ، نشت یاب نوع [...]
بیشتر بخوانید تشخیص نشت و ترکیدگی لوله امامزاده قاسم ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

لوله یاب و نشت یاب در عمق های مختلف حقانی ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

با توجه به گسترش روز افزون مشترکان شرکت های آب و فاضلاب و تقاضای آنها جهت بهره گیری از آب سالم و تصفیه شده ، لوله یاب و نشت یاب در عمق  فاضلاب شهری فزونی [...]
بیشتر بخوانید لوله یاب و نشت یاب در عمق های مختلف حقانی ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲